Gói định giá

Lý tưởng cho các doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ và các chuyên gia bận rộn.

Hokl free price plan

MIỄN PHÍ

VND

   0 / tháng

 

 

Lý tưởng để bắt đầu

Tải xuống miễn phí

vippng_edited (3).png
Download Hookle Google Play
Connect Instagram with Hookle.
Connect Twitter with Hookle.
Connect Facebook with Hookle.

3 tài khoản xã hội được kết nối

3 bài đăng đã lên lịch trong hàng đợi

10 bài đăng hàng ngày

3 bài viết đã soạn thảo

Đăng video

Đăng nhiều hình ảnh

Splash trên mạng xã hội

 

Các tài khoản mạng xã hội được hỗ trợ:

Hokl free price plan

Giá trị tốt nhất

Connect Facebook with Hookle.
Connect Twitter with Hookle.
Connect Instagram with Hookle.
Download Hookle Google Play
vippng_edited (3).png

20 tài khoản xã hội được kết nối **

Không giới hạn các bài đăng được lên lịch

Bài đăng hàng ngày không giới hạn

Bản nháp không giới hạn
Đăng video

Đăng nhiều hình ảnh

Splash trên mạng xã hội

Hỗ trợ cao cấp

Các tài khoản mạng xã hội được hỗ trợ:

PREMIUM THƯỜNG NIÊN

VND

     110.416 / tháng *

             1 980k  1 325k thanh toán hàng năm

  

Lý tưởng để phát triển doanh nghiệp với tốc độ nhanh

Bắt đầu dùng thử miễn phí 7 ngày của bạn

Hokl free price plan
Connect Instagram with Hookle.
Connect Twitter with Hookle.
Connect Facebook with Hookle.
vippng_edited (3).png
Download Hookle Google Play

CAO CẤP HÀNG THÁNG

VND

   165.000 / mo *

thanh toán hàng tháng

Quản lý hiệu quả sự hiện diện trực tuyến của bạn

Bắt đầu dùng thử miễn phí 7 ngày của bạn

20 tài khoản xã hội được kết nối **

Không giới hạn các bài đăng được lên lịch

Bài đăng hàng ngày không giới hạn

Bản nháp không giới hạn
Đăng video

Đăng nhiều hình ảnh

Splash trên mạng xã hội

Hỗ trợ cao cấp

Các tài khoản mạng xã hội được hỗ trợ:

* Không bao gồm thuế. Tải xuống Ứng dụng Hookle để xem giá cụ thể cho quốc gia của bạn.

** Nếu cần thêm tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi

*** Chính sách Sử dụng Hợp pháp được áp dụng để ngăn chặn việc lạm dụng hoặc sử dụng bất thường các dịch vụ không giới hạn của Hookle.

Đặt bản demo miễn phí

Chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu và chỉ cho bạn cách dễ dàng tăng mức độ tương tác trên mạng xã hội với Hookle.

Book a free Hookle demo