Chính sách quyền riêng tư của Hookle

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 9 năm 2019

Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân nhận được từ người dùng trang web này, có tại https://www.hookle.net/ ("Trang web"), ứng dụng di động của Hookle ("Ứng dụng"), như cũng như tất cả các trang web, ứng dụng có liên quan và các dịch vụ khác do Hookle cung cấp (gọi chung là Trang web và Ứng dụng, “Dịch vụ”). Chính sách Bảo mật này được kết hợp với và tuân theo Điều khoản Dịch vụ của Hookle.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, chuyển, lưu trữ, tiết lộ, xóa, kết hợp và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này ngay bây giờ và được chúng tôi sửa đổi.

Chúng tôi hoạt động theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật dữ liệu cá nhân §26 của luật pháp Phần Lan. Dịch vụ được tổ chức tại Phần Lan. Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình: bạn quyết định mức độ thông tin cá nhân mà bạn muốn chia sẻ với người khác. Bạn có thể kiểm soát mức độ riêng tư của mình từ cài đặt của Hookle.
Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Thu thập và sử dụng thông tin

Mục đích chính của chúng tôi khi thu thập thông tin từ bạn là cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua Dịch vụ, để giao tiếp với bạn và quản lý tài khoản người dùng đã đăng ký của bạn, nếu bạn có. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để vận hành, duy trì và nâng cao Dịch vụ và các tính năng của Dịch vụ, đồng thời cung cấp hỗ trợ khách hàng cho người dùng.

Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng Dịch vụ, mua hàng trên Dịch vụ hoặc gửi cho chúng tôi các yêu cầu liên quan đến dịch vụ khách hàng. Việc sử dụng một số phần nhất định của Dịch vụ yêu cầu bạn phải trở thành người dùng đã đăng ký và gửi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định cho Hookle. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, tên đầy đủ, tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email, thành phố, múi giờ, thẻ tín dụng và thông tin thanh toán khác, sở thích, số điện thoại và các thông tin khác mà bạn quyết định cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin đó với thông tin khác mà bạn cung cấp về bản thân.

Khi bạn truy cập Trang web, máy chủ của chúng tôi có thể tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn gửi đi, bao gồm địa chỉ IP, thời gian truy cập, trình duyệt và loại thiết bị, các trang web bạn truy cập, cụm từ tìm kiếm bạn sử dụng, quảng cáo nơi bạn nhấp vào, khu vực mà bạn truy cập Trang web từ đó và các thông tin tương tự khác, để giám sát việc sử dụng Trang web và Dịch vụ cũng như đối với bất kỳ loại quản trị kỹ thuật nào.

Thông tin sau về mỗi người dùng của Ứng dụng Hookle được ghi lại trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp Dịch vụ: (các) tên người dùng, (các) mã thông báo truy cập, (các) ảnh hồ sơ, hành động của người dùng và các bài đăng, thông tin chi tiết về bài đăng và nội dung đính kèm của chúng (chẳng hạn như hình ảnh và / hoặc video), cho từng tài khoản mạng xã hội mà bạn sử dụng Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, LinkedIn và / hoặc Twitter). Chúng tôi ghi lại địa chỉ IP của bạn vì lý do bảo mật và dữ liệu phân tích cho phản hồi sử dụng khi bạn sử dụng Ứng dụng. Bạn có thể xóa thông tin tài khoản của mình khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, nếu bạn chọn, bằng cách sử dụng chức năng "Xóa hồ sơ" trong Ứng dụng hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi. Bạn cũng có quyền xem những thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn; bạn có thể yêu cầu thông tin này bằng cách gửi email cho chúng tôi (thông tin liên hệ bên dưới).

Nếu bạn tham gia vào các cuộc khảo sát, chương trình đại sứ, các cuộc thi, sự kiện của chúng tôi (chẳng hạn như hội thảo trên web và các sự kiện trực tiếp) hoặc các cuộc khảo sát mà chúng tôi liên kết hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn liên quan đến khảo sát, cuộc thi hoặc sự kiện; thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, tên tổ chức và địa chỉ; và thông tin chung về tổ chức của bạn mà bạn chọn cung cấp, chẳng hạn như doanh thu hàng năm của công ty, số lượng nhân viên và ngành.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin về tỷ lệ mở và nhấp vào email, bao gồm cả việc các cá nhân có nhấp vào liên kết hay không và những trang web nào được truy cập sau khi mở email.

Chúng tôi thu thập thông tin bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi khi nộp đơn xin việc, có thể bao gồm thông tin liên hệ, học vấn và lịch sử việc làm, thông tin đăng nhập, CV của bạn và thông tin hồ sơ LinkedIn.

Sử dụng Thông tin Liên hệ để Truyền thông Tiếp thị

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để tiếp thị cho bạn và cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch vụ. Nếu bạn quyết định bất cứ lúc nào rằng bạn không còn muốn nhận những thông báo như vậy từ chúng tôi nữa, vui lòng làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong bất kỳ thông báo nào hoặc gửi yêu cầu từ chối của bạn cho chúng tôi qua email được cung cấp bên dưới. Ngay cả sau khi bạn chọn không nhận các tin nhắn thương mại từ chúng tôi, bạn sẽ tiếp tục nhận được các tin nhắn quản trị từ chúng tôi liên quan đến Dịch vụ.

Cookie và Thông tin được Thu thập Tự động

Hookle sử dụng công nghệ theo dõi "cookie" để giúp chúng tôi nhận ra bạn trên Dịch vụ, để thu thập dữ liệu sử dụng trang web bổ sung và để cải thiện Trang web và Dịch vụ. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn. Hookle có thể sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục. Cookie phiên kích hoạt một số tính năng nhất định của Trang web và Dịch vụ và sẽ bị xóa khỏi máy tính của bạn khi bạn ngắt kết nối hoặc rời khỏi Trang web. Cookie liên tục vẫn còn sau khi bạn đóng trình duyệt và có thể được trình duyệt của bạn sử dụng trong những lần truy cập Trang web tiếp theo. Cookie liên tục có thể bị xóa trong cài đặt trình duyệt web của bạn. Bạn cũng có thể hướng dẫn trình duyệt của mình không chấp nhận cookie hoặc nhắc bạn trước khi chấp nhận cookie. Nếu bạn xóa hoặc chọn không chấp nhận cookie từ Dịch vụ, bạn có thể không sử dụng được hết khả năng của các tính năng của Dịch vụ. Hookle không xử lý hoặc phản hồi các tín hiệu “không theo dõi” của trình duyệt web hoặc các quá trình truyền tương tự khác cho thấy yêu cầu tắt theo dõi trực tuyến những người dùng sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi cũng có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định về thiết bị, hoạt động và việc sử dụng Dịch vụ của bạn bằng cách sử dụng nhiều loại công nghệ khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở “đèn hiệu web” và “mã thông báo phần mềm”. Thông tin được thu thập tự động này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn hoặc địa chỉ thiết bị khác hoặc ID, trình duyệt web và / hoặc loại thiết bị, các trang hoặc trang web mà bạn truy cập ngay trước hoặc ngay sau khi bạn sử dụng Dịch vụ, các trang hoặc nội dung khác mà bạn xem hoặc nếu không thì tương tác với Dịch vụ và ngày giờ bạn truy cập, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin liên quan đến tương tác của bạn với thư email, chẳng hạn như việc bạn mở, nhấp vào hay chuyển tiếp thư. Thông tin này có thể được kết nối với thông tin khác về bạn.

Chúng tôi có thể hiển thị nội dung của bên thứ ba trên Dịch vụ, bao gồm cả quảng cáo của bên thứ ba. Nội dung của bên thứ ba có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web hoặc các cơ chế khác để lấy dữ liệu liên quan đến việc bạn xem hoặc truy cập nội dung của bên thứ ba trên Dịch vụ. Thông tin được thu thập thông qua báo hiệu web của bên thứ ba và các cơ chế khác được thu thập trực tiếp bởi các bên thứ ba này, không phải bởi Hookle. Thông tin do bên thứ ba thu thập theo cách này phải tuân theo chính sách thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của chính bên thứ ba đó.

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

Mục đích chính của chúng tôi khi sử dụng thông tin của bạn là xuất bản và / hoặc giám sát nội dung của bạn trên các nền tảng xã hội như Twitter và Facebook. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ và tiết lộ thông tin của bạn vì những lý do sau:

Nhà cung cấp dịch vụ . Chúng tôi có thể tham gia một số bên thứ ba đáng tin cậy nhất định để thực hiện các chức năng và cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, lưu trữ và bảo trì, thanh toán, quản lý quan hệ khách hàng, lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu cũng như các chiến dịch tiếp thị trực tiếp. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các bên thứ ba này, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để thực hiện các chức năng này và cung cấp các dịch vụ đó, và chỉ tuân theo các nghĩa vụ hợp đồng ràng buộc yêu cầu các bên thứ ba đó duy trì quyền riêng tư và bảo mật cho dữ liệu của bạn.

Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật. Hookle hợp tác với chính phủ và các quan chức thực thi pháp luật hoặc các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ luật pháp. Chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn cho các quan chức chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên tư nhân vì chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, tin rằng cần thiết hoặc thích hợp để điều tra, phản hồi và bảo vệ trước các khiếu nại, cho quy trình pháp lý (bao gồm trát đòi hầu tòa), để bảo vệ tài sản và quyền của Hookle hoặc bên thứ ba, để bảo vệ Hookle khỏi trách nhiệm pháp lý, vì sự an toàn của công chúng hoặc bất kỳ người nào, để ngăn chặn hoặc dừng bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, phi đạo đức, gian lận, lạm dụng hoặc hành động hợp pháp nào, để bảo vệ an ninh hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ và bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để cung cấp Dịch vụ hoặc để tuân thủ luật pháp.

Chuyển nhượng kinh doanh . Hookle có thể bán, chuyển nhượng hoặc chia sẻ một số hoặc tất cả tài sản của mình, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, tổ chức lại, bán tài sản hoặc giao dịch tương tự, hoặc trong trường hợp mất khả năng thanh toán hoặc phá sản. Bạn sẽ có cơ hội chọn không tham gia bất kỳ hoạt động chuyển giao nào như vậy nếu quy trình xử lý thông tin của bạn theo kế hoạch của thực thể mới khác biệt đáng kể so với quy trình được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này.

Các bên thứ ba khác. Chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin tổng hợp hoặc thông tin phi cá nhân nhất định cho các bên thứ ba cho các mục đích khác nhau, bao gồm cả mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị hoặc để hỗ trợ các bên thứ ba hiểu được sở thích, thói quen và cách sử dụng của người dùng đối với một số chương trình, nội dung, dịch vụ, quảng cáo, khuyến mại và / hoặc chức năng có sẵn thông qua Dịch vụ.

Thay đổi, Xóa và Lưu giữ Thông tin

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của Trang web, bạn có thể truy cập, cập nhật, sửa hoặc xóa thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ được phản ánh trong cơ sở dữ liệu người dùng đang hoạt động trong một khoảng thời gian hợp lý. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại tất cả thông tin bạn gửi miễn là được yêu cầu để cung cấp Dịch vụ do bạn yêu cầu, cho mục đích lưu trữ hồ sơ, sao lưu, lưu trữ, ngăn ngừa gian lận và lạm dụng, phân tích, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các điều khoản cho Dịch vụ hoặc nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy.

Sau khi chúng tôi không còn cần thiết phải lưu giữ thông tin về bạn, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin đó một cách an toàn hoặc ẩn danh thông tin.

Dịch vụ của chúng tôi truy xuất và hiển thị nội dung từ các mạng xã hội. Ngoài thời gian lưu trữ tạm thời vì lý do hiệu suất, chúng tôi không lưu trữ nội dung trừ khi bạn thực hiện hành động cụ thể liên quan đến nội dung đó (chẳng hạn như sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để chuẩn bị nội dung nháp để xuất bản trên mạng xã hội). Trong một số trường hợp, nội dung có thể tiếp tục tồn tại trên mạng xã hội ngay cả sau khi bạn hoặc chúng tôi xóa nội dung đó khỏi Dịch vụ của mình và bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với mạng xã hội có liên quan nếu muốn xóa nội dung đó.

Bảo vệ

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các biện pháp khác nhau được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép. Xin lưu ý rằng không có biện pháp an ninh nào là hoàn hảo hoặc chống đạn 100%. Chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng thông tin về bạn sẽ không bị truy cập, xem, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và điện tử nào của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa ra bất kỳ tiết lộ được yêu cầu hợp pháp nào về bất kỳ vi phạm nào đối với an ninh, tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của dữ liệu cá nhân được lưu trữ điện tử không được mã hóa của bạn cho bạn qua email hoặc qua Trang web mà không có sự chậm trễ vô lý, phù hợp với nhu cầu hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ biện pháp nào cần thiết xác định phạm vi vi phạm và khôi phục tính toàn vẹn hợp lý của hệ thống dữ liệu.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ chứa các liên kết đến các trang web khác. Thực tế là chúng tôi liên kết đến một trang web không phải là sự chứng thực, ủy quyền hoặc đại diện cho mối liên kết của chúng tôi với bên thứ ba đó. Chúng tôi không thực hiện quyền kiểm soát đối với các trang web của bên thứ ba. Các trang web khác này có thể đặt cookie của riêng họ hoặc các tệp khác trên máy tính của bạn, thu thập dữ liệu hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bạn. Các trang web khác tuân theo các quy tắc khác nhau về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn gửi cho họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư và thực tiễn bảo mật cũng như chính sách của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà các liên kết hoặc quyền truy cập được cung cấp thông qua Dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các chính sách bảo mật hoặc tuyên bố của các trang web khác mà bạn truy cập.

Chính sách của chúng tôi đối với trẻ em

Dịch vụ không dành cho những người dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn tin rằng trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng email được cung cấp bên dưới. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã nhận được thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó.

Cơ sở pháp lý để xử lý khi Hookle là người kiểm soát dữ liệu

Các cơ sở pháp lý để xử lý thông tin về bạn bao gồm:

a) Sự đồng ý của bạn (ví dụ: khi bạn đã cung cấp thông tin của mình để đăng ký tài khoản hoặc bạn đã cung cấp lịch sử việc làm khi nộp đơn xin việc). Khi chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

b) Cần phải thực hiện hợp đồng (ví dụ: chúng tôi có thể cần thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi trong việc cung cấp Dịch vụ cho bạn theo các điều khoản liên quan đến Dịch vụ mà bạn đã mua).


c) Lợi ích hợp pháp (ví dụ: cung cấp và duy trì Dịch vụ cho bạn, duy trì tính bảo mật của Dịch vụ và thu hút khách hàng mới để duy trì nhu cầu về Dịch vụ).

d) Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể có nghĩa vụ pháp lý trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các luật liên quan (ví dụ: xử lý thông tin về bảng lương và thuế để tuân thủ luật lao động và thuế liên quan).

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2018. Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào; phiên bản mới nhất của Chính sách Bảo mật hiện có tại https://www.hookle.net/privacy . Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên Trang web của chúng tôi và cho biết ngày sửa đổi mới nhất. Bạn nên kiểm tra Chính sách Bảo mật này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào. Trong trường hợp các sửa đổi, theo quyết định riêng của chúng tôi, làm thay đổi nghiêm trọng quyền hoặc nghĩa vụ của bạn về việc sử dụng Dịch vụ hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về thay đổi qua email hoặc các phương thức liên lạc điện tử khác . Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách Bảo mật sửa đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận phiên bản mới nhất của Chính sách Bảo mật này.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc phản hồi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi: contact [at] hookle.net / Data Protection Officer. Hoặc gửi thư tới:

Hookle Inc.
Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki
PHẦN LAN
Người nhận: Cán bộ bảo vệ dữ liệu

Nếu chúng tôi không thể giải quyết mối quan tâm của bạn, bạn cũng có quyền liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn.